شب کربلای ۸

شب کربلای ۸ بود. با اينکه سابقه عمليات داشتم ولی آتش به اين سنگينی نديده بودم به خوبی گرمای تيرهايی که از جلوی صورتم رد می شد حس می کردم. با حاج محسن شجاعی خودمان را به بالای خاکريز و …
+ ادامه مطلب

عملیات کربلای 5

بعد از مجروحیت در کربلای ۵، عبدالمطلب را ندیدم. شب عملیات کربلای ۸ بود. پشت خاکریزی که قراربود گردان عملیات رو شروع کنه ایستاده بودیم. بچه ها پشت خاکریز به ستون نشست و منتظر دستور. با حاج منوچهر رد میشدیم, …
+ ادامه مطلب

وصیتنامه شهید مرادقلی كوروند معاون طرح و عملیات لشكر 43 امام علی (ع)

بخشی از وصیتنامه ” شهید مرادقلی كوروند معاون طرح و عملیات لشكر 43 امام علی (ع) ” آمده است: ای امت شهید پرور و جانباز، مظلومیت شهدای این جنگ تحمیلی ناخواسته را به گوش ناشنوایان جهان و آن مستكبران و …
+ ادامه مطلب