بسم رب الشهداء – زمانی که در کمیته مرکزی مشغول خدمت بود در پاسگاه  ائل گلی سگی بود که مال قاچاقچی ها بود، حاج محمد رئیس کمیته به کریم گفته بود که همه تو را دوست دارند، بیا برو و آن سگ …
+ ادامه مطلب